Doelstellingen

Wij willen alle zwemmers de kans bieden om op een verantwoorde manier en naar eigen mogelijkheden, zich voor te bereiden op wedstrijden van regionaal tot internationaal niveau. Dit willen wij doen op een professionele wijze. Dit vereist:

  • vakbekwame trainers, zowel vaktechnisch als pedagogisch verantwoord
  • een indeling van de competitiegroepen rekening houdend met de mogelijkheden van de zwemmer
  • uitgewerkte zwemtrainingen per zwemniveau
  • sportspecifieike begeleiding: kine, doktersbegeleiding, lactaattesten, onderwatervideo, fitness en conditietraining, zwemstages in binnen- en buitenland
  • het creëren van mogelijkheden om deel te nemen aan grote wedstrijden

Hierbij blijft de zwemtechniek het uitgangspunt, los van de prestaties op de wedstrijden.

Trainers

  • Peter Melders – Verantwoordelijke Competitiezwemmen
  • Vera Braeken
  • Valerie Geerits
  • Ben Van de Weyer
  • Lotte Bloemen

Competitiewerkgroep

De taak van deze werkgroep is de volledige organisatie van het wedstrijdzwemmen. Dit is onder andere het organiseren van eigen wedstrijden, voorbereiden van de stage, zorgen voor voldoende officials, deelname aan externe wedstrijden, het organiseren van en meehelpen bij extrasportieve evenementen,… Iedereen die zijn steentje wil bijdragen kan zich hiervoor aanmelden bij Goele Janssen of een mailtje sturen naar info@demeerkoetbree.be.

Afgevaardigden /officials

Officials en ploegafgevaardigden spenderen hun vrije tijd om wedstrijden mogelijk te maken voor alle DMB zwemmers (hun eigen én andere kinderen). Deze medewerkers zijn van zeer groot belang. De ploegafgevaardigde zorgt voor de opvang en ondersteuning van de DMB zwemmers voor en tijdens de wedstrijd. De ploegafgevaardigde is ook verantwoordelijk voor de communicatie tussen de club en de jurytafel.
Voor elke wedstrijd moet iedere deelnemende club een aantal officials afvaardigen. Dit aantal officials hangt af van het aantal ingeschreven zwemmers. Indien er te weinig officials zijn, kunnen er geen wedstrijden georganiseerd worden en gaat dit ten koste van de zwemmers.
Om official te worden volgt men eerst een theoretische opleiding (2 sessies) die gevolgd wordt door een schriftelijke test. Daarna volgen er twee stagebeurten. Na een positieve beoordeling verkrijgt men het getuigschrift official en kan men worden ingezet op officiële wedstrijden.
Enkele voordelen voor officials:
• Men verkrijgt meer inzicht in (de technische aspecten van) de zwemsport.
• Voor tijdens en na wedstrijden zijn er contacten met collega-officials van andere clubs.
• Veelal staat er een hapje en een drankje klaar tijdens de pauzes
• Men krijgt een financiële tegemoetkoming voor elke wedstrijd waarin men heeft gefungeerd.

Uiteraard zijn wij steeds op zoek naar nieuwe gemotiveerde officials. Hier geldt zeker het devies: vele handen maken licht werk. Indien men hierover meer informatie wil bekomen, kan men contact opnemen met Peter Housen (peterh@demeerkoetbree.be / 0473 820 596).

Clubrecords

Uitslagen

Bekijk hier een overzicht van alle uitslagen van afgelopen wedstrijden.

Wedstrijdkalender

Bekijk hier de laatste versie van de wedstrijdkalender. Bijkomende wedstrijden kunnen steeds toegevoegd worden. Houdt ook de kalender op deze website in de gaten.