Grote Prijs Guy Coolen

Beste sportvrienden,

Op zondag 29 mei 2022 organiseerde De Meerkoet Bree (DMB) haar 14de “Grote Prijs GUY COOLEN“. Dit doen we ter nagedachtenis, van een groot zwemmer die vele titels en records op zijn naam schreef en die nu nog steeds in de tabellen staat.

Guy Coolen was een TOP-zwemmer van De Meerkoet Bree die de Nationale jeugdcategorieën beheerste van 1986 tot begin jaren ’90. Het bewijs hiervan zijn de vele Belgische titels die Guy op de Belgische jeugdkampioenschappen behaald heeft. Eén van zijn Belgische records, op de 100m vrije slag voor 11-jarigen, stond maar liefst 17 jaar in de recordtabellen!! Momenteel staan er nog steeds verschillende Provinciale records op zijn naam, het grote bewijs dat Guy “TOP” was! Guy is op zeer jonge leeftijd gestorven op 12 januari 2003! Deze Grote Prijs dragen wij graag op ter nagedachtenis van Guy!

Wij hopen jullie te mogen verwelkomen en danken u bij voorbaat in naam van Gerda en Paul COOLEN.

Zwemmers, trainers en bestuur van DMB