Tijdelijke sluiting DMB – Corona

Beste leden,

Opnieuw moeten wij onze deuren sluiten omwille van het virus en de slechte cijfers. In deze moeilijke tijden waarin sociaal en sportief contact wordt beperkt en de zwembaden worden gesloten zal de kracht van onze club opnieuw getest worden.

We hebben beslist om het ultimatum niet uit te zitten en met onmiddellijke ingang alle clubactiviteiten stop te zetten. Dit wil zeggen dat er geen activiteiten meer zijn vanaf woensdag 28 oktober (droogtrainingen en zwemtrainingen/lessen). Wij bedanken iedereen voor het begrip en steun om deze moeilijke periode samen door te komen.

Daarnaast willen we iedereen die zich betrokken voelt bij DMB vragen om ons te blijven steunen de komende periode, aangezien sociaal, organisatorisch en financieel de nodige uitdagingen voor ons liggen. Uiteraard houden we jullie op de hoogte via website en mail wanneer we onze activiteiten weer mogen hervatten…

Wij hopen dat iedereen gezond blijft en roepen iedereen op om goed voor zichzelf en elkaar te zorgen.

Namens het volledige bestuur
Peter Melders
Voorzitter DMB