Oproep: aandacht voor de Corona richtlijnen

Beste ouders en zwemmers,

Omwille van de toename in besmettingen bij de scholen in Bree, doen we graag een oproep om extra waakzaam te zijn. Vertoont uw kind symptomen of is er vermoeden van contact met een besmette persoon, kom dan tijdelijk NIET naar de trainingen. Alvast bedankt voor jullie medewerking, zo kunnen we de trainingen voor iedereen veilig houden.

Het DMB-team