Startschot DMB-jaar is gegeven

De eerste zwemmers zijn reeds gestart, de volgende dagen zijn ook nog startmomenten gepland. We hebben een enorme toestroom van nieuwe leden en hebben zoveel mogelijk getracht om alles bij het oude te laten maar er zijn dit jaar bij de zwemschool klein bad een paar extra groepen gestart om deze instroom te kunnen opvangen.

Vaste groepen vanaf 20 september
De eerste 2 weken van september bekijken we of iedereen op zijn of haar plaats zit, het kan dus zijn dat je kind een groep opschuift vanaf 20 september zit iedereen in zijn of haar vaste groep.
Jammer genoeg zijn aan de andere groep vaak ook andere uren verbonden. We begrijpen dat dit voor de ouders geen makkelijke opdracht is en overleg is mogelijk, maar ook onze opties zijn gelimiteerd. Als club krijgen we het zwembad voor een bepaald aantal uren en we doen het mogelijke om al onze groepen de ruimte te geven die ze nodig hebben.